Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pulla-Pojat Oy

Tarmontie 1

15860 Lahti

Puh. 03 880 8630

Sähköposti keittio@www.pulla-pojat.fi

 

Y-tunnus 0146186-1

 

Rekisteriasioiden yhteystiedot

Kari Virtanen, kari.virtanen@www.pulla-pojat.fi

Rekisterin nimi

Pulla-Pojat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten:

 • asiakaspalvelun toteuttaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • laskutus ja perintä
 • tiedotus
 • markkinointi
 • tilastointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen
 • asiakaskyselyt ja muut kyselyt
 • muut vastaavat tarkoitukset

 

Rekisterin tietosisältö

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuotetiedot
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja/tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot ja tunnistetiedot, kuten luvat ja suostumukset suoramarkkinointiin ja tiedotukseen
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Suomen Asiakastieto Oy
 • Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ
 • asiakkaalta itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla.

 

Tietojen säilyttämisaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Yrityksen työntekijät, joiden tehtävien toteuttamiseksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällöin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että̈ syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä rekisterinpitäjän nimeämillä henkilöillä (työsuhteen tai siihen rinnastettavan suhteen perusteella), joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Rekisterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista järjestelmään. Rekisteristä suoritetaan säännöllinen varmuuskopiointi.

Evästeet

Käytämme sivustolla evästeitä

Käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi käytämme sivustolla evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käyttämisen.